BRINCOS


Tradicionalmente todo brinco arcaizante denominase  arracada,sobre todo na ouriveria erudita.A voz ten ascendente árabe,alquarrat,asinada ao brinco de argola ou de media lua,como asi mesmo se coñece en Portugal.
A evolución destas arracadas é moi ampla,existindo tipos nos que arandela e plana evai enchendo a anchura lunar de decoración e pedrería,e incluso o canto permite adornaos de fio sesgado ou bólas.                       

Brincos en prata de tres corpos a maneira dos sapos.Feito sobre chapa na que vai soldado fio en cordonciño e fio plano fecendo figuriñas de filigrana.No medio dos corpos van medias bolas de acibeche .Este tipo de brinco utilizase para engalanar o traxe tradicional.        
Oprotagonismo da filigrana preséntase de fronte en grandes óvalos e en animada suspensión.A dinámica deste brinco,baseado nas alternancias dos corpos ovoides, ainda sendo previsíbel é pouco frecuente,e enmarcase dentro da busca de fantasía e efectismo propia da época romántica.

No hay comentarios:

Publicar un comentario